1. Care este cea dintâi datorie și cea mai mare grijă a credinciosului în viață?
Cea dintâi datorie și cea mai mare grijă a credinciosului în viață este grija de mântuirea sufletului său. Nimic pe lume nu e mai de preț pentru el ca mântuirea sufletului, după cuvântul Mântuitorului, care zice: «Ce va folosi omului de ar dobândi lumea toată și-și va pierde sufletul său? Sau ce va da omul, în schimb, pentru sufletul său?» (Marcu 8, 36-37) .

2. Dar ce este mântuirea ?
Măntuirea este eliberarea din robia păcatului și a morții și dobândirea vieții de veci, în Hristos. Ea ne-a fost făcută cu putință de întruparea, jertfa, învierea și înălțarea Domnului nostru Iisus Hristos la cer, și ne-o însușim prin harul dumnezeiesc, cu care trebuie să conlucrăm prin credință și fapte bune. De mântuire se poate împărtăși orice om, căci Dumnezeu – voiește ca toți oamenii să se mântuiască și să vină la cunoștința adevărului» (I Timotei 2, 4).

3. Unde se găseste adevărul care duce la mântuire ?
Adevărul care duce la măntuire se găseste în Sfânta Biserică Ortodoxă, „stâlpul și temelia adevărului” (I Timotei 3, 15).

4. De la cine are Biserica Ortodoxă acest adevăr  ?
Biserica Ortodoxă are acest adevăr de la Dumnezeu însuși, vestit mai dinainte prin patriarhii, drepții și proorocii Vechiului Testament, care au avut o viață și cugetare sfântă, și apoi în mod desăvârșit prin însuși Fiul Său întrupat, Domnul nostru Iisus Hristos, Mântuitorul, cum spune Sfântul Apostol Pavel: «După ce Dumnezeu odinioară, în multe rânduri și în multe chipuri, a vorbit părinților noștri prin prooroci, în zilele acestea mai de pe urmă ne-a grăit nouă prin Fiul, pe Care L-a pus moștenitor a toate și prin Care a făcut și veacurile; Care fiind strălucirea slavei și chipul ființei Lui și Care ține toate cu cuvântul puterii Sale…» (Evrei. 1, 1-3),

5. Cum a dat Dumnezeu acest adevăr ?
Acest adevăr l-a dat Dumnezeu prin Descoperirea dumnezeiască.