Acatistul Maicii Domnului – pentru iluminare

Rugăciunile începătoare

Condacul 1
Domnul Dumnezeu Savaot Te-a împodobit Preasfântă
Fecioară, cu Lumină Sfântă, după ce sufletul Tău s-a ridicat în Sfântă
Împărăţie Cerească, iar noi care avem evlavie la Tine, Te rugăm:
Preasfântă Fecioară Maria şi Maica Domnului Iisus, luminează-ne pe noi şi ne scoate din nevoi!

Icosul 1
Stând în faţa Sfântului Tron Divin, Îngerii cu mare cinste ţi-au adus cunună sfântă şi strălucitoare, veşmânt strălucitor şi ceresc,fiind încununată cu Aureola Sfinţeniei. Cu umilinţă să spunem din inimă aşa:
Preasfântă Fecioară luminează-ne şi dă-ne pace şi iubire sfântă;
Preasfântă Fecioară luminează-ne şi alungă întunericul din noi;
Preasfântă Fecioară luminează-ne şi roagă-Te pentru noi, păcătoţii;
Preasfântă Fecioară luminează-ne şi vindecă-ne pe noi bolnavii;
Preasfântă Fecioară luminează-ne şi miluieşte-ne, după mare Mila Ta, acum şi în veşnicie;
Preasfântă Fecioară, luminează-ne şi fie-Ţi milă de cei care cer al Tău ajutor;
Preasfântă Fecioară Maria şi Maica Domnului Iisus, luminează-ne pe noi şi ne scoate din nevoi!

Condacul 2
Sfântul Tău Sobor s-a înfiinţat, un tron strălucitor şi minunat Ţi s-a dat, iar noi creştinii,
preaslăvind puterea rugăciunilor Tale cu bucurie Îi cântăm Celui născut din Tine: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icosul 2
Sfinţii Heruvimi, Sfinţii Serafimi şi Sfinţii Îngeri de lumină stau de-a dreapta şi de-a stânga
Ta, Sfântă Fecioară, iar noi impresionaţi la auzul acestei măreţii grăim acestea:
Preasfântă Fecioară luminează-ne şi revarsă în inimile noastre iubire, din preaplinul inimii Tale;
Preasfântă Fecioară luminează-ne şi dăruieşte-ne Harul rugăciunii inimii fierbinţi;
Preasfântă Fecioară luminează-ne şi alungă de la noi norii păcatelor;
Preasfântă Fecioară luminează-ne şi trezeşte-ne ca să alergăm la Mântuitorul nostru Iisus;
Preasfântă Fecioară luminează-ne pe toţi şi înţelepţeşte-ne;
Preasfântă Fecioară luminează-ne şi ocroteşte ţara noastră şi românii de pretutindeni;
Preasfântă Fecioară Maria şi Maica Domnului Iisus, luminează-ne pe noi şi ne scoate din nevoi!

Condacul 3
Luminată, sfinţită şi înconjurată de Razele Dumnezeieşti, străluceşti în mod deosebit, Sfântă Fecioară şi din Sfântul Tău Sobor, se înalţă cântarea de Slavă Dumnezeiască: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icosul 3
În Prealuminatul Tău Sobor au ajuns mulţi Sfinţi, care au trăit pe Pământ, s-au rugat la Tine
cu evlavie şi au făcut multe fapte bune în cinstea Ta; cu dragoste alergăm la Tine şi spunem aşa:
Preasfântă Fecioară, Lumina Sfinţilor, luminează-ne minţile, inimile şi sufletele;
Preasfântă Fecioară, Lumina Cuvioşilor, luminează-ne şi învaţă-ne să fim smeriţi;
Preasfântă Fecioară, Lumina Mucenicilor, luminează-ne şi întăreşte-ne în credinţă;
Preasfântă Fecioară, Lumina călugărilor, luminează-ne şi aprinde focul iubirii noastre;
Preasfântă Fecioară, Lumina celor neprihăniţi, dăruieşte-ne curăţie sufletească;
Preasfântă Fecioară, Lumina slujitorilor bisericeşti, ajută-ne să facem Voia Domnului;
Preasfântă Fecioară Maria şi Maica Domnului Iisus, luminează-ne pe noi şi ne scoate din nevoi!

Condacul 4
Preasfântă Fecioară iubind oamenii nespus de mult, în faţa Lui Dumnezeu duci rugăciunile celor care Te iubesc, Te cinstesc şi laudă măreţia faptelor şi minunilor Tale, cântând: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icosul 4
Pentru cei care au păcătuit dar au mai făcut şi câte o faptă bună în cinstea Ta şi care s-au rugat
pentru iertare la Tine sau la Fiul Tău, la rugămintea Ta Domnul îi iartă. Cu credinţă spunem aşa:
Preasfântă Fecioară, Bucuria şi nădejdea noastră, luminează-ne;
Preasfântă Fecioară, Întărirea noastră în lupta cu cei întunecaţi, luminează-ne;
Preasfântă Fecioară, Ajutătoarea copiilor noştri, luminează-ne;
Preasfântă Fecioară, Luminătoarea celor neluminaţi, luminează-ne;
Preasfântă Fecioară, Ajutătoarea celor săraci şi bolnavi, luminează-ne;
Preasfântă Fecioară, Izgonitoarea duhurilor rele, luminează-ne;
Preasfântă Fecioară Maria şi Maica Domnului Iisus, luminează-ne pe noi şi ne scoate din nevoi!

Condacul 5
Toţi Îngerii din Ceruri Te laudă şi Te preacinstesc, Preacurată Maică a Lui Dumnezeu, iar noi care Te iubim duhovniceşte, Îi cântăm cu drag Atotputernicului Tău Fiu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icosul 5
Toate Puterile Cereşti Îţi aduc lauda cuvenită ca Maică a Domnului Iisus, Dumnezeul nostru
Mântuitor, iar noi creştinii, chemându-Te cu iubire, îngenunchem în faţa Ta zicând:
Preasfântă Fecioară, Sfinţii Heruvimi şi Sfinţii Serafimi Te preacinstesc;
Preasfântă Fecioară, Sfinţii Arhangheli şi Sfinţii Îngeri Îţi aduc laudă;
Preasfântă Fecioară, Sfintele Domnii, Stăpânii, Începătorii şi Scaune Cereşti Te preamăresc;
Preasfântă Fecioară, Sfintele Puteri Cereşti Te respectă;
Preasfântă Fecioară, Toţi Sfinţii din Soborul Tău Te iubesc;
Preasfântă Fecioară, eşti lauda şi bucuria Fiului Tău şi Maica noastră Multiubitoare;
Preasfântă Fecioară Maria şi Maica Domnului Iisus, luminează-ne pe noi şi ne scoate din nevoi!

Condacul 6
În Ceruri, din locul în care Maica Preacurată Îşi realizează activitatea sfântă şi cerească,
împreună cu Sfântul Ei Sobor, se înalţă neîncetat cântare sfântă către Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icosul 6
Din Sfântul Sobor al Maicii Domnului răsună cântece de slavă şi laudă sfântă către Tatăl
Ceresc, către Duhul Sfânt şi către Domnul Iisus Hristos, iar noi într-un glas, cu bucurie spunem aşa:
Preasfântă Fecioară în Sfântul Tău Sobor se aduc laude Preasfintei Treimi;
Preasfântă Fecioară în Sfântul Tău Sobor se primesc noi Sfinţi şi Sfinte;
Preasfântă Fecioară în Sfântul Tău Sobor vin ierarhii evlavioşi;
Preasfântă Fecioară în Sfântul Tău Sobor vin călugării şi pustnicii;
Preasfântă Fecioară în Sfântul Tău Sobor vin cei curaţi cu fecioria;
Preasfântă Fecioară în Sfântul Tău Sobor vin iluminaţii Duhului Sfânt;
Preasfântă Fecioară Maria şi Maica Domnului Iisus, luminează-ne pe noi şi ne scoate din nevoi!

Condacul 7
Un călugăr dintr-o Sfântă Mănăstire s-a rugat la Tine, Preacurată Fecioară, ca să Te arăţi în toată splendoarea şi strălucirea Ta, iar Tu acceptând, el I-a cântat Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icosul 7
Ai spus călugarului aceluia bătrân: De Mă vei vedea în strălucirea Mea, vei orbi! El a
acceptat şi a doua zi, în timpul slujbei, s-a uitat cu un ochi la Tine şi cu acela a orbit. Mustrându-l
conştiinţa că mai vede cu un ochi, s-a rugat să vii din nou şi uitându-se la Tine a orbit complet, iar
noi cu smerenie spunem acestea:
Preasfântă Fecioară, strălucire desăvârşită, luminează-ne;
Preasfântă Fecioară, strălucire duhovnicească, luminează-ne;
Preasfântă Fecioară, strălucire de temut pentru duşmani, luminează-ne;
Preasfântă Fecioară, strălucire mai presus de fire, luminează-ne;
Preasfântă Fecioară, strălucire de nedescris, luminează-ne;
Preasfântă Fecioară, strălucire nepreţuită, luminează-ne;
Preasfântă Fecioară Maria şi Maica Domnului Iisus, luminează-ne pe noi şi ne scoate din nevoi!

Condacul 8
Nelegiuiţii întunecaţi nu suportă strălucirea Ta, Sfântă Fecioară şi când apari ei fug şi se ascund în adâncurile întunecate. Recunoscători, noi Îl slăvim pe Dumnezeu şi-I cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icosul 8
Sfântul Ierarh Nifon al Constanţianei era pândit de duhurile rele spre a-i face rău, dar Tu îl
apărai şi duhurile fugeau încercând să scape de lumina Ta prea mare.
Preasfântă Fecioară, Maica Ajutorului Dumnezeiesc;
Preasfântă Fecioară, Apărătoarea creştinilor binecuvântaţi;
Preasfântă Fecioară, Izgonitoarea duhurilor rele;
Preasfântă Fecioară, Ocrotitoarea ţării noastre;
Preasfântă Fecioară, Ajutătoarea celor care se roagă Ţie;
Preasfântă Fecioară, Protectoarea Sfântului Ierarh Nifon;
Preasfântă Fecioară Maria şi Maica Domnului Iisus, luminează-ne pe noi şi ne scoate din nevoi!

Condacul 9
În anul 1871, în timpul războiului dintre prusaci şi francezi, armatele prusace nu au invadat Franţa, că Te-ai aşezat înaintea lor. Generalii invadatori ziceau că o Doamnă Strălucitoare li s-a pus
în cale. Dorind să alungi întunericul din noi cu lumina Ta, cu evlavie ne închinăm Dumnezeiescului Tău Fiu cântându-I: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icosul 9
Înainte de cel de al doilea război mondial, Te-ai arătat în România şi ai spus unor aleşi din
poporul român, că sunt mai multe persoane care vor să împartă România – dar Voia Lui Dumnezeu
nu a fost aşa cum au dorit alţii. Preacinstindu-Te, Maică Dumnezeiască, din inimă spunem aşa:
Preasfântă Fecioară, Împărăteasa Cerului şi a Pământului, luminează-ne;
Preasfântă Fecioară, Apărătoare Cerească, luminează-ne;
Preasfântă Fecioară, Binecuvântătoarea României, luminează-ne;
Preasfântă Fecioară, Comunicatoarea celor care au misiuni înalte, luminează-ne;
Preasfântă Fecioară, Învăţătoarea noastră, Cea smerită, luminează-ne;
Preasfântă Fecioară, Împărăteasa noastră, Cea Bună, luminează-ne;
Preasfântă Fecioară Maria şi Maica Domnului Iisus, luminează-ne pe noi şi ne scoate din nevoi!

Condacul 10
Preasfântă Fecioară împreună cu Sfântul Ierarh Nicolae, Te-ai arătat în vedenie Sfântului
Calinic de la Cernica. Auzind acestea, cu credinţă să Îi cântăm Domnului: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icosul 10
Maică Sfântă, multor români Te-ai arătat, ori le-ai vorbit, ori i-ai îndemnat să facă fapte bune,
ori le-ai prezentat Personalităţi Cereşti. Cu cinstire deosebită să spunem aşa:
Preasfântă Fecioară, vestitoarea celor Cereşti şi a evenimentelor pământeşti;
Preasfântă Fecioară, întărirea credinţei noastre;
Preasfântă Fecioară, pacea şi liniştea sufletelor noastre;
Preasfântă Fecioară, iniţiatoarea colaborărilor sfinte;
Preasfântă Fecioară, aducătoarea luminii sfinte în inimile noastre;
Preasfântă Fecioară, iniţiatoarea multor lucrări sfinte;
Preasfântă Fecioară Maria şi Maica Domnului Iisus, luminează-ne pe noi şi ne scoate din nevoi!

Condacul 11
Strălucirea Luminii Cereşti în care se află Sfântul Tău Sobor, Preacurată Fecioară, este
deosebit de mare, muzica şi frumuseţea cerească sunt divine, iar noi încercând să ne închipuim aceste
măreţii Îi cântăm cu cinstire Bunului Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icosul 11
Nu ştim cum şi cu ce se măsoară gradul de frumuseţe sufletească, îngerească sau cerească şi nu ştim nici cum şi cu ce se măsoară gradul de urâciune ori de înnegrire spirituală a unor duhuri, sau a celor care nu fac Voia Lui Dumnezeu şi de aceea spunem aşa:
Preasfântă Fecioară, Analizatoarea calităţilor şi a defectelor noastre;
Preasfântă Fecioară, Comunicatoarea îndreptărilor;
Preasfântă Fecioară, Lauda Sfintelor Puteri Cereşti;
Preasfântă Fecioară, Lumina, bucuria şi cântarea celor care Te iubesc;
Preasfântă Fecioară, armă de temut contra duşmanilor văzuţi şi nevăzuţi;
Preasfântă Fecioară, Nădejdea, ajutorul şi scăparea noastră;
Preasfântă Fecioară Maria şi Maica Domnului Iisus, luminează-ne pe noi şi ne scoate din nevoi!

Condacul 12
Toţi călugării, care s-au dus la Sfântul Munte Athos, au dorit să fie protejaţi de Tine, Maică Sfântă. Plecând, unii Te-au văzut în vedenie când le ziceai: Întorceţi-vă înapoi, că şi România este
Grădina Mea! Auzind acestea ei s-au întors şi I-au cântat Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icosul 12
Nu toţi creştinii înţeleg să Îţi aducă Ţie cinstirea şi venerarea cuvenită, Preasfântă Fecioară  Maria şi Maică a Domnului Iisus Hristos, dar cei care sunt lămuriţi despre acest adevăr spun aşa:
Preasfântă Fecioară, Protectoarea Sfântului Munte Athos;
Preasfântă Fecioară, Protectoarea României şi a neamului românesc;
Preasfântă Fecioară, Apărătoarea sfintelor mănăstiri şi biserici;
Preasfântă Fecioară, Vindecătoarea Cerească a celor bolnavi, care cer ajutor;
Preasfântă Fecioară, Luminătoarea copiilor noştri, a părinţilor şi a rudelor noastre;
Preasfântă Fecioară, Regina Păcii şi bucuria tuturor creştinilor;
Preasfântă Fecioară Maria şi Maica Domnului Iisus, luminează-ne pe noi şi ne scoate din nevoi!

Condacul 13 (de 3 ori) (apoi Icosul 1 şi Condacul 1)
O! Prealuminată, Preacurată, Preasfântă Fecioară Maria, luminează-ne, ocroteşte-ne de cei vicleni şi răi, întăreşte-ne credinţa, vindecă-ne de boli, smereşte-ne cum ştii şi ajută-ne să ne mântuim sufletele, noi şi toţi cei care cu dragoste sfântă Îi cântă Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Rugăciune către Maica Domnului pentru iluminare
Preasfântă Fecioară Maria, Preacurată Maică a Domnului Iisus Hristos, Apărătoarea noastră contra duşmanilor văzuţi şi nevăzuţi, uită-Te spre robii Lui Dumnezeu, de pe acest pământ românesc, smereşte-ne, cercetează-ne, luminează-ne mintea, inima şi sufletul. Luminează-ne viaţa noastră şi
calea către Dumnezeu. Luminează-ne cugetele noastre şi toate drumurile vieţii. Luminează-ne, ajutăne şi îndrumă-ne pe calea cea bună, cea minunată şi binecuvântată de Fiul Tău, Iisus Hristos – Preabunul nostru Dumnezeu. Ascultă rugăminţile robilor acestora nevrednici şi ale mele, că sunt
păcătos, dar am nădejdea că mă vei ajuta, aşa cum ştii, cum poţi sau cum vrei. Noi slăvim pe Tatăl  Ceresc, pe Fiul Tău, pe Duhul Sfânt, Te lăudăm pe Tine, pe toţi Sfinţii şi pe toate Sfintele Puteri Cereşti şi Îngereşti, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Maică Sfântă Îţi mulţumim pentru că eşti
scară la Cer pentru rugăciunile noastre şi că ne ajuţi în toate! Amin!