Acatistul de Laudă Sfântă al Maicii Domnului

Rugăciunile începătoare :
În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!
Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le plineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele nostre, Stăpâne, iartă fărădelegile noastre; Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.
Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Tatăl nostru, Carele eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor nostri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean. Ca a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava, acum si pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul!
Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, ale Sfinţilor Părinţilor noştri şi ale tuturor Sfinţilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Amin.

Condacul 1
Lăudat şi slăvit să fie Domnul Dumnezeu, lăudate să fie Puterile Cereşti şi Îngereşti, şi lăudaţi să fie Sfinţii Părinţi, iar Ţie, Celei ce ai fost şi eşti Maica Domnului nostru Iisus Hristos, Fiul Lui Dumnezeu şi Mântuitorul Nostru, Îţi zicem: Lăudată să fii Preasfântă Fecioară Maria!

Icosul 1
Lauda lăudătorului este de lăudat, că şi Tu ai fost Preacurată şi eşti o lăudătoare smerită a Divinităţii. Acum fiind Preamărită, în Sfânta Împărăţie Cerească, Îţi cântăm cu cinste creştinească aşa:
Lăudată să fii Preabuna Maică a Domnului Iisus Hristos;
Lăudată să fii Preacurată şi Pururea Fecioară;
Lăudată să fii Preacinstită;
Lăudată să fii Preabinecuvântată;
Lăudată să fii Prealuminată;
Lăudată să fii Preastrălucită;
Lăudată să fii Preasfântă Fecioară Maria!

Condacul 2
Maica şi Fecioară eşti, dar şi fecioria a fost împletită cu grijă de Maica pentru Preaminunatul Tău Fiu, Iisus Hristos, iar noi, creştinii Îţi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icosul 2
Mulţimea lăudătorilor şi binecuvântătorilor Tăi, o ştie Domnul Iisus, dar toţi cei care Te laudă şi Te preamăresc spun aşa:
Lăudată să fii de toţi creştinii;
Lăudată să fii de toţi cuvioşii;
Lăudată să fii de toate cuvioasele;
Lăudată să fii de toţi feciorii;
Lăudată să fii de toate fecioarele;
Lăudată să fii de mamele cu prunci;
Lăudată să fii Preasfântă Fecioară Maria!

Condacul 3
Participând la lupta spirituală dintre bine şi rău, întotdeauna eşti de partea binelui, Preacurată Fecioară, împreună cu toţi cei care cântă Domnului: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icosul 3
Puterea creştinătăţii poate spori şi prin ajutorul Tău, Preasfântă Fecioară, cât şi prin ajutorul dat de Sfintele Personalităţi Cereşti şi Divine, iar noi lăudându-Te cântăm:
Lăudată să fii alături de Fiul Tău;
Lăudată să fii, că Domnul Savaot Te iubeşte;
Lăudată să fii, că Sfinţii Arhangheli bine Îţi vestesc;
Lăudată să fii de Sfinţii Heruvimi;
Lăudată să fii de Sfinţii Serafimi;
Lăudată să fii de toţi Cei din Sfânta Împărăţie a Cerurilor;
Lăudată să fii Preasfânta Fecioară Maria!

Condacul 4
Pruncii din toată lumea Te laudă, Preacurată Fecioară. Nevinovaţi fiind, ei spun cuvinte frumoase despre Tine, iar noi cântăm creştineşte: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icosul 4
Toţi cei care merg la şcoală sau învaţă despre Tine câte ceva, au mult respect şi multă evlavie către Sfânta Ta Personalitate, Preaminunată Fecioară şi zic aşa:
Lăudată să fii de toţi copiii lumii;
Lăudată să fii de cei nevinovaţi;
Lăudată să fii de cei binecuvântaţi;
Lăudată să fii de cei ce se smeresc;
Lăudată să fii de cei ce Te binevestesc;
Lăudată să fii în Ceruri şi pe Pământ;
Lăudată să fii Preasfântă Fecioară Maria!

Condacul 5
Toţi cei pe care i-ai ajutat de-a lungul vremurilor, Ţi-au adus laudă şi mulţumirea cuvenită, aşa cum trebuie să se aducă unei Înalte Personalităţi Cereşti, iar noi, fiind mici şi neînsemnaţi, cântăm acum : Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icosul 5
Binecuvântaţii, cinstiţii şi smeriţii, precum şi cei ce Te-au văzut în vedenie sau în realitate, au rămas uimiţi de frumuseţea şi de strălucirea Ta, cea sfântă, şi cu toţii cântă aşa:
Lăudată să fii de cei pe care i-ai ajutat;
Lăudată să fii de cei pe care i-ai binecuvântat;
Lăudată să fii de cei pe care i-ai vindecat;
Lăudată să fii de cei pe care i-ai luminat;
Lăudată să fii de cei pe care de rău i-ai scăpat;
Lăudată să fii de al nostru neam binecuvântat;
Lăudată să fii Preasfânta Fecioară Maria!

Condacul 6
Cei care nu au pe nimeni pe lume se roagă către Tine, Preasfântă Fecioară, să le dai câte un mic ajutor, iar celor ce sunt în puterea vârstei lor bine le-ar fi să Te laude pe Tine din toată inima lor cântând: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icosul 6
Tineri şi bătrâni, săraci şi bogaţi, ştiutori şi neştiutori de carte Te pot lăuda în gând, în faptă şi în cuvânt, iar noi cu smerenie spunem creştineşte aşa:
Lăudată să fii de cei care nu au pe nimeni în lume;
Lăudată să fii de toţi pustnicii;
Lăudată să fii de toţi călugării;
Lăudată să fii de toţi ierarhii;
Lăudată să fii de toţi patriarhii;
Lăudată să fii întotdeauna;
Lăudată să fii Preasfântă Fecioară Maria!

Condacul 7
Toate laudele aduse Ţie, sunt scrise de Marile Personalităţi Cereşti, din Sfântul Tău Sobor. Ele alături de Tine trebuie să fie lăudate, de aceea noi creştinii, înalţăm cântare sfântă: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icosul 7
Frumuseţea laudei sfinte se vede în Ceruri. Gândurile noastre se văd de toţi Cei ce sunt în Sfânta Împărăţie a Cerurilor şi cu toţii să zicem:
Lăudată să fii de toate Personalităţile Cereşti;
Lăudată să fii de toţi lăudătorii Tăi;
Lăudată să fii de toţi binecuvântătorii;
Lăudată să fii de cei înţelepţi;
Lăudată să fii de cei deştepţi;
Lăudată să fii de cei învăţaţi;
Lăudată să fii Preasfântă Fecioară Maria!

Condacul 8
Proorocii Te-au vestit, Apostolii Te-au ocrotit, Domnul Iisus Te-a preamărit, Divinitatea Te-a binecuvântat iar noi Te lăudăm cântând: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icosul 8
Cântarea cântărilor dacă vom scrie despre Tine, Preacurată Fecioară, tot nu ne ajung cuvintele pentru a Te lăuda cum se cuvine. De aceea, să lăsăm pe cei din Ceruri să Te laude, cu măiestrie cerească, iar noi după putinţă, să spunem aşa:
Lăudată ai fost şi eşti de toţi Proorocii;
Lăudată ai fost şi eşti de toti Apostolii;
Lăudată şi Preamărita eşti de Fiul Tău;
Lăudată şi Binecuvântată eşti de Dumnezeu;
Lăudată şi Preacinstită eşti de toate Puterile Cereşti;
Lăudată şi Fericită eşti de Oştile Cereşti;
Lăudată să fii Preasfântă Fecioară Maria!

Condacul 9
Nu toţi cei ce-şi zic creştini Te laudă pe Tine, Preaminunată Fecioară, dar toţi cei ce nu se pricep să spună un cuvânt de laudă la adresa Ta, bine este pentru Ei să tacă, şi să lase pe cei care cu râvnă cântă: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icosul 9
Sunt duhuri care nu vor să Te laude, Preasfântă Fecioară, ci mai degrabă îşi fac de lucru, împletind minciuna cu amăgirea şi viclenia cu răutatea. Domnul Savaot şi Cei din Ceruri văd acestea. Noi ne gândim să-Ţi aducem laudă sfântă şi cinstire aşa:
Lăudată să fii de-a lungul veacurilor;
Lăudată să fii de toţi pământenii;
Lăudată să fii în mijlocul iernii;
Lăudată să fii în zilele de vară;
Lăudată să fii din zori până-n seară;
Lăudată să fii, că lauda-i sfântă comoară;
Lăudată să fii Preasfântă Fecioară Maria!

Condacul 10
Cei ce nu vor să Te laude, bine le-ar sta lor să tacă, pentru că unii Te vorbesc de rău, dar nu ştiu nici ei de ce o fac. Noi care iubim pe Dumnezeu, şi pe toţi Sfinţii, împreună cu Sfintele Puteri Cereşti, Te iubim şi-Ţi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icosul 10
Se vor bucura oare aceia care încă nu Te cunosc, Preacurată Maică, de laudă creştinească adusă Ţie? Bine este nouă a zice în mod smerit: “Ajută Doamne nepuţintei noastre!” şi din toată inima să cântăm:
Lăudată să fii Preafrumoasă Fecioară;
Lăudată să fii Prealuminată Maică;
Lăudată să fii Apărătoare a creştinilor;
Lăudată să fii Ocrotitoare a noastră;
Lăudată să fii Împărăteasă Cerească;
Lăudată să fii Preabună Protectoare;
Lăudată să fii Preasfântă Fecioară Maria!

Condacul 11
Pe cei care au evlavie către Tine, Preasfântă şi Preaminunată Fecioară, îi aperi de năvălirea duhurilor rele. Raze de foc ceresc poţi arunca peste năvălitori, izgonindu-i, iar cei ocrotiţi pot cânta liniştiţi: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icosul 11
Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica, Sfântul Cuvios Nicodim de la Tismana, Sfinţi şi Sfinte din România, domnitori şi rugători români, care au făcut de-a lungul veacurilor biserici, mănăstiri, schituri, multe icoane, şi au scris cărţi în cinstea Ta, s-au rugat cu multă dăruire către Tine. Acum venind şi rândul nostru, cu drag, zicem aşa:
Lăudată să fii de toţi românii;
Lăudată să fii de toţi creştinii;
Lăudată să fii de toţi pământenii;
Lăudată să fii de cei ce Te iubesc;
Lăudată să fii de toţi urmaşii noştri;
Lăudată să fii întotdeauna;
Lăudată să fii Preasfântă Fecioară Maria!

Condacul 12
Binecuvântând Ţara Sfântă Ortodoxă România, ai binecuvântat pe toţi cei ce duc, cât şi pe cei ce vor duce o viaţă sfântă şi curată, cântând: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icosul 12
Alături de Domnul Iisus, ai binecuvântat pe românii iubitori de cele sfinte, dar şi pe cei care au viaţă curată, sfântă şi care împlinesc Cuvântul Lui Dumnezeu.
Lăudată şi Preamărită să fii Binecuvântătoarea noastră Cerească;
Lăudată şi Preamărită să fii de cei care bine Te cuvântă;
Lăudată să fii de cei cu viaţa curată;
Lăudată să fii în Ţara Sfântă;
Lăudată să fii de tot poporul român;
Lăudată să fii acolo unde românii trăiesc;
Lăudată să fii Preasfântă Fecioară Maria!

Condacul 13 (de 3 ori)
PreaLăudată, Preasfânta, Preabinecuvântata Fecioară, Lăudată să fii întotdeauna de cei ce cu dragoste cântă Domnului Savaot: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

apoi
Icosul 1
Lauda lăudătorului este de lăudat, că şi Tu ai fost Preacurată şi eşti o lăudătoare smerită a Divinităţii. Acum fiind Preamărită, în Sfânta Împărăţie Cerească, Îţi cântăm cu cinste creştinească aşa:
Lăudată să fii Preabuna Maică a Domnului Iisus Hristos;
Lăudată să fii Preacurată şi Pururea Fecioară;
Lăudată să fii Preacinstită;
Lăudată să fii Preabinecuvântată;
Lăudată să fii Prealuminată;
Lăudată să fii Preastrălucită;
Lăudată să fii Preasfântă Fecioară Maria!

Condac 1
Lăudat şi slăvit să fie Domnul Dumnezeu, lăudate să fie Puterile Cereşti şi Îngereşti, şi lăudaţi să fie Sfinţii Părinţi, iar Ţie, Celei ce ai fost şi eşti Maica Domnului nostru Iisus Hristos, Fiul Lui Dumnezeu şi Mântuitorul Nostru, Îţi zicem: Lăudată să fii Preasfântă Fecioară Maria!

Rugăciune
Preamarită, PreaLăudată, şi Preafrumoasă Fecioară Maria şi Maica Domnului nostru Iisus Hristos, Binecuvântată să fii, cu toţi Cei din Sfântul Tău Sobor şi de toţi Cei din Sfânta Împărăţie a Cerurilor, care-L slăvesc pe Dumnezeu, întotdeauna acum şi pururea şi-n vecii vecilor Amin!